Mã đăng nhập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các em học sinh nhận lại mật khẩu đăng nhập để kiểm tra thông tin đăng kí dự thi THPT Quốc gia 2018. Nếu không có tên trong file đính kèm DanhSachMaDN.xls thì có nghĩa là đã đăng nhập và đổi mật khẩu rồi.